Metropolitný orchester Bratislava

Vážení priatelia,

MOB organizuje v septembri unikátne operetné majstrovské kurzy.
Prihlášky s uvedením mena, školy, ročníka, mena pedagóga a repertoáru, na ktorom chcete pracovať (v prípadne aktívnej účasti) posielajte do 31.7.2018 na adresu:

cisarova@mob.sk alebo pomocou formulára.

Váš


Metropolitný orchester Bratislava


 

Najbližšie nás uvidíte

10.6.2018 - Lehár, Kéler, Dusík - operetní velikáni narodení na Slovensku

Koncertná sezóna 2017/2018Termíny koncertov a viac informácií

Záštitu nad Koncertnou sezónou MOB prevzal primátor Hlavného mesta SR Bratislavy
pán Ivo Nesrovnal.


Ešte nevlastníte CD

Svet nám ich závidí
Lívia Ághová
“?

Tu ho môžete získať
.


Ešte nevlastníte CD

To najlepšie z operety“?

Tu ho môžete získať
.