Vážení priatelia,


s rokom 2020 sa rozlúčime Vianočným koncertom
20.12.2020 o 17:00 v MDPOH.

Koncert je prednostne určený návštevníkom, ktorí sú držiteľmi abonentiek na prvý polrok 2020 a následne všetkým do naplnenia kapacity sály.

Sólistami sú Marianna Gelenekyová, Roman Krško a hosťom večera Julia Radosz (USA). Dirigovať bude Martin Mázik.

Zostaňte zdraví, priatelia.


Váš


Metropolitný orchester Bratislava

  

Najbližšie nás uvidíte

4.10.2020 - Operetní jubilanti

18.10.2020 - Prechádzka po operetnej Európe

20.12.2020 - A máme tu Sviatky...

Koncertná sezóna 2020/2021Termíny koncertov a viac informácií