Vážení priatelia!

Tak sme sa dočkali! Po horúcom lete a odloženom prvom koncerte 15.10.2017 o 17:00 štartujeme v Mestskom divadle P.O.Hviezdoslava našu novú - je to neuveriteľné - už šiestu operetnú koncertnú sezónu.

Veríme, že nám i naďalej zachováte svoju priazeň a budeme sa môcť spoločne tešiť z krásnej hudby.

 Nová sezóna so sebou prináša aj novinky. Najvýznamnejšou z nich je úprava cien vstupného a zároveň zavedenie abonentiek. Po rokoch sme boli nútení pristúpiť k zvýšeniu základného vstupného na 17 €, pričom vstupné pre dôchodcov a študentov bude 15 €. Pre našich stálych návštevníkov toto zvýšenie kompenzuje zavedenie abonentiek, ktoré sú na výške 12, resp. 10 €. Zavádzame tiež mimoriadne zľavy pre študentov a poslucháčov umeleckých škôl.

Váš

Metropolitný orchester Bratislava


 

Najbližšie nás uvidíte

19.11.2017 - Čo nového v Budapešti?

 

Koncertná sezóna 2017/2018Termíny koncertov a viac informácií

Záštitu nad Koncertnou sezónou MOB prevzal primátor Hlavného mesta SR Bratislavy
pán Ivo Nesrovnal.


Ešte nevlastníte CD

Svet nám ich závidí
Lívia Ághová
“?

Tu ho môžete získať
.


Ešte nevlastníte CD

To najlepšie z operety“?

Tu ho môžete získať
.