Vážení priatelia,


z dôvodov obmedzení platných pre verejné produkcie sa až do odvolania

rušia všetky koncerty

Metropolitného orchestra Bratislava.

Ihneď po upokojení situácie budeme hľadať nové termíny, ktoré Vám okamžite oznámime.


Ďakujeme za porozumenie.


Zostaňte zdraví, priatelia.


Váš


Metropolitný orchester Bratislava

  

Najbližšie nás uvidíte

4.10.2020 - Operetní jubilanti

18.10.2020 - Prechádzka po operetnej Európe

 

Koncertná sezóna 2020/2021Termíny koncertov a viac informácií