Vážení priatelia!

Nová sezóna so sebou prináša aj novinky. Najvýznamnejšou z nich je úprava cien vstupného a zároveň zavedenie abonentiek. Po rokoch sme boli nútení pristúpiť k zvýšeniu základného vstupného na 17 €, pričom vstupné pre dôchodcov a študentov bude 15 €. Pre našich stálych návštevníkov toto zvýšenie kompenzuje zavedenie abonentiek, ktoré sú na výške 12, resp. 10 €. Zavádzame tiež mimoriadne zľavy pre študentov a poslucháčov umeleckých škôl.


Váš

Metropolitný orchester Bratislava


 

Najbližšie nás uvidíte

19.11.2017 - Čo nového v Budapešti?

 

Koncertná sezóna 2017/2018Termíny koncertov a viac informácií

Záštitu nad Koncertnou sezónou MOB prevzal primátor Hlavného mesta SR Bratislavy
pán Ivo Nesrovnal.


Ešte nevlastníte CD

Svet nám ich závidí
Lívia Ághová
“?

Tu ho môžete získať
.


Ešte nevlastníte CD

To najlepšie z operety“?

Tu ho môžete získať
.