Milí priatelia,
dnes sme dostali mailom nemilú správu, z ktorej vyberáme to najpodstatnejšie:

Z rozhodnutia Hlavného mesta SR Bratislavy sú všetky verejné podujatia do konca júna zrušené. Táto skutočnosť sa týka aj všetkých plánovaných koncertov MOB v tomto období.

Pre štyri neodohrané koncerty budeme hľadať náhradné termíny a pripravíme dodatok ku zmluve o spolupráci ihneď, ako to situácia umožní.


Toľko oznam. Veríme, že aj napriek tejto odmlke nám zachováte svoju priazeň. Priebežne sa budeme snažiť prinášať Vám aspoň záznamy z predchádzajúcich koncertov na našom FB. Pripravujeme pre Vás tiež novú sezónu, ktorá začína hneď v septembri Majstrovskými operetnými kurzami.

Zostaňte zdraví, priatelia.

Váš

Metropolitný orchester Bratislava.
 

Najbližšie nás uvidíte

O náhradných termínoch koncertov Vás budeme priebežne informovať.

Koncertná sezóna 2019/2020Termíny koncertov a viac informácií


Majstrovské operetné kurzyViac informácií