2%

Metropolitný orchester Bratislava, ako občianske združenie, je už niekoľko rokov prijímateľom 2% zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. V minulom roku sme z takto získaných zdrojov podporili koncerty a spustili sme predaj abonentiek. Darí sa nám tak napĺňať ciele nášho OZ - zachrániť operetu na Slovensku. Aj vďaka príspevku od Vás - v čase, keď sa k nám kompetentné inštitúcie systematicky obracajú chrbtom - sa nám podarilo udržať jedinečný projekt pravidelných operetných koncertov, ktorý už šiestu sezónu prináša poslucháčom to najlepšie, čo v tomto žánri vzniklo. Sme jediným neštátnym orchestrom sa Slovensku, ktorý má svoju vlastnú koncertnú - abonentnú sezónu. Veríme, že ani tento rok na nás nezabudnete a vo svojom daňovom priznaní vyplníte:

Obchodné meno alebo názov: Metropolitný orchester Bratislava
Sídlo: Palisády 26, 811 06 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 31808930


Aj Vaše 2% pomôžu zachrániť operetu pre ďalšie generácie.

V mene Metropolitného orchestra Bratislava a jeho priaznivcov vopred ďakujeme.