2%

Metropolitný orchester Bratislava, ako občianske združenie, je už niekoľko rokov prijímateľom 2% zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. V minulom roku sme aj z takto získaných zdrojov mohli celý rok prinášať našim poslucháčom koncerty z rozhlasu - či už naživo v sále alebo ich nahrávky vo vysielaní. Darí sa nám tak napĺňať ciele nášho OZ - zachrániť operetu na Slovensku. Sme jediným neštátnym orchestrom sa Slovensku, ktorý má svoju vlastnú koncertnú sezónu. Veríme, že ani tento rok na nás nezabudnete a pomôžete nám po ťažkých "koronových" rokoch znovu naštartovať. Stačí, ak vo svojom daňovom priznaní vyplníte:

Obchodné meno alebo názov: Metropolitný orchester Bratislava
Sídlo: Palisády 26, 811 06 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 31808930


Aj Vaše 2% pomôžu zachrániť operetu pre ďalšie generácie.

V mene Metropolitného orchestra Bratislava a jeho priaznivcov vopred ďakujeme.