Bratislavský novoročný koncert 2023

Vážení priaznivci Bratislavských novoročných koncertov,

na konci ďalšieho náročného roka, počas ktorého bolo ochorenie COVID-19 len jedným z mnohých obmedzení, ktorých vplyv na naše životy pocítil v určitej miere každý z nás, si Vás dovoľujeme informovať o tom, že Bratislavský kultúrny spolok venoval rovnakú pozornosť príprave ďalšieho ročníka Bratislavského novoročného koncertu ako po všetky predchádzajúce roky. Našim zámerom pri zostavovaní programu bolo upevniť našu tradíciu a umožniť Vám, aby ste sa v kruhu priateľov potešili a vďaka našim hudobným hosťom, tak ako po ostatné roky, načerpali optimizmus a energiu do ďalšieho obdobia.

Prvé hodiny nového roka 2023 Vám spríjemní Metropolitný orchester Bratislava pod taktovkou svojho nového umeleckého vedúceho - pána dirigenta Dušana Štefáneka sprevádzajúci našich hudobných hostí - pôvabnú chorvátsku sopranistku Mariju Kuhar Šošu, uznávaného tenoristu Petra Bergera, jedinečnú maďarskú hudobníčku hrajúcu na theremin - Katicu Illényi a majstrovského trubkára Juraja Bartoša.

Veríme, že diela rakúsko-uhorských skladateľov Straussovcov a Franza Lehára spolu s obľúbenými skladbami Bizzeta, Offenbacha, či Morriconeho v ich podaní nám všetkým poskytnú opäť unikátny zážitok.

Bratislavským novoročným koncertom opäť tradične
1. januára 2023 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave privítame spoločne nový rok.

Už teraz sa na Vás tešíme.

 

Zdroj: https://www.bratislavskykulturnyspolok.sk/