Čestné kuratórium

Koncom roku 2009 založil Metropolitný orchester Bratislava Čestné kuratórium. Členmi Čestného kuratória sa môžu stať významné osobnosti medzinárodného kultúrneho, vedeckého a spoločenského života. Úlohou týchto osobností je stáť po boku MOB, pomáhať radou, podporiť navonok ciele a tiež ich prezentovať na rôznych fórach doma i vo svete. Ponuku stať sa členmi Čestného kuratória dosiaľ prijali (v chronologickom poradí): špičkový český dirigent Leoš Svárovský; legendárna rakúska speváčka s nemeckými koreňmi Ks. Prof. Renate Holm; súčasný šéfdirigent Slovenskej filharmónie a hudobný riaditeľ opery v Dallase Emmanuel Villaume (F, USA); významný nemecký historik SKH Dr. Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen; slovenský hudobný skladateľ Prof. Egon Krák; PhDr. MgA. Miro Smolák, jeden z najvýznamnejších galeristov v Európe; JUDr. Ján Sabol - zakladateľ tradície Bratislavských novoročných koncertov; Zdeněk Macháček - legendárny dlhoročný šéfdirigent najlepšieho operetného divadla na Slovensku; vynikajúci dirigent a jeden z najlepších flautistov súčasnosti Kaspar Zehnder (CH).