Štefánek Dušan

Narodil sa v Bratislave, dirigovanie študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Počas štúdia absolvoval majstrovský kurz u Sergia Celibidachea. Roku 1983 sa stal dirigentom Opery Štátneho divadla v Košiciach a od roku 1985 až dodnes pôsobí v Opere Slovenskom národnom divadle. Začiatkom 90. rokov bol aj šéfdirigentom Opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského (Štátnej opery) v Banskej Bystrici. Spolupracoval so Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a Štátnou filharmóniou Košice. Hosťoval v pražskom Národnom divadle a v Janáčkovej opere v Brne a s operným i baletným súborom SND absolvoval množstvo úspešných vystúpení v zahraničí. Jeho operný repertoár zahŕňa niekoľko desiatok titulov, z ktorých viaceré hudobne naštudoval: Monteverdiho Korunováciu Poppey, Cikkerovo Vzkriesenie, Leoncavallových Komediantov a Mascagniho Sedliacku česť, Donizettiho Nápoj lásky, Bizetovu Carmen, Rossiniho Popolušku a Janáčkovu Káťu Kabanovú, a iné. Nemenej bohaté sú jeho skúsenosti s baletným žánrom.