Majstrovské operetné kurzy

Po veľmi úspešných kurzoch pod vedením skvelých maďarských umelcov, ktoré sme zorganizovali v septembri 2018, sme sa rozhodli v započatom diele pokračovať a poskytnúť našim mladým operetným adeptom možnosť doplniť si vzdelanie v tomto odbore. Tentokrát sme oslovili vedúcich sólistov Moskovskej operety (pravdepodobne najväčšieho operetného divadla sveta) Júliu Gončarovu a Maxima Katyreva (iste ich poznáte z našich koncertov). Obaja svoju účasť prisľúbili a tiež sa zaviazali, že privedú so sebou choregrafa (-ku) z ich divadla. Tak sa opäť ponúka možnosť navštevovať nielen hodiny spevu a štýlovej interpretácie, ale aj javiskového pohybu a tanca.

Kurzy organizujeme v spolupráci s Konzervatóriom a Tanečným konzervatóriom Evy Jaczovej v Bratislave. Za pomoc a podporu ďakujeme: Bratislavskému samosprávnemu kraju, Bratislavskému kultúrnemu spolku, FB CONSULTING, Slovenskému ochrannému zväzu autorskému a Ruskému centru vedy a kultúry.

Niekoľko otázok a odpovedí:

Kto sú lektori kurzov?

Júlia Gončarova - rodáčka z Amurskej oblasti, je laurátkou a víťazkou mnohých medzinárodných súťaží, medzi nimi medzinárodná súťaž v speve ruských romancií "Romansiada" (na tejto súťaži sa počet prihlásených ráta na tisíce z celého sveta), prvá medzinárodná súťaž operetných umelcov "Operetta-Land", a ďalšie. Po absolutóriu Ruskej akadémie divadelného umenia - fakulty pre hudobné divadlo - začala svoju sólovú kariéru v operách "Záhradníčka z lásky" W.A.Mozarta, Musorgského "Boris Godunov" (v Izraelskej národnej opere), Šostakovičova "Katarína Izmajlovna". Pri príležitosti 250. výročia narodenia Mozarta účinkovala v medzinárodnom projekte Anglickej štátnej opery "Mozart Forever". Od roku 2006 je sólistkou Moskovského divadla operety a hosťujúcou sólistkou Bolšovo teatra. Pravidelne účinkuje v televíznej relácií "Romantika a romanca" na TV stanici "Kultura" a hrala aj vo viacerých filmoch. V súčasnosti účinkuje v nasledovných operetách: Netopier (Adela), Bál v hoteli Savoy (Daisy), Slobodný vietor (Vera Šatrova), Popoluška (Popoluška), Husár Fanfán (Adeline), Cirkusová princezná (Fedora, Mabel), Bajadéra (Marietta). Spolu s manželom Maximom Katyrevom tvoria Duo "GraEl", s ktorým úspešne účinkovali nielen po celom Rusku, ale aj v USA, Európe a mnohých krajinách Ázie.

Maxim Katyrev - pochádza z Nižného Novgorodu, kde aj absolvoval Štátne konzervatórium M.I.Glinku. Sólovú spevácku kariéru začal ako Silvio v Leoncavallových "Komediantoch". Potom nasledovala rola Guglielma v "Cosi fan tutte" v Sankt Peterburgu a premiéra Chalaevovej "Krvavej svadby" v Moskovskom štátnom komornom divadle. Je laureátom a nositeľom diplomov z mnohých súťaží. Spomeňme aspoň víťazstvo v súťažiach "Romansiada", "Operetta-Land", medzinárodná Magomajevova spevácka súťaž, a iné. Je pravidelným hosťom relácie "Romantika a romanca" na televíznej stanici "Kultura" a účinkuje tiež vo viacerých reláciách na ruskej najsledovanejšej stanici Prvý kanál. Do Moskovskej operety bol poprvé pozvaný v roku 2007 a od tých čias je jej vedúcim sólistom. Môžme ho vidieť napr. v nasledovných postavách: Eisenstein v Netopierovi, Mister X v Cirkusovej princeznej, Edwin v Čardášovej princeznej", Tassilo v Grófke Marici", Arisitide de Faulblas "Bál v hoteli Savoy", Mr. Rochester v muzikáli "Jane Eyr". Jeho bohatý repertoár pozostáva nielen z operetných postáv, ale je žiadaným hosťom piesňových večerov z diel ruských skladateľov. S manželkou Júliou Gončarovou tvorí duo "GraEl" a s kolegami z operetného divadla založil aj trio "Králi operety".

Pre koho sú kurzy určené? V prvom rade pre študentov konzervatórií a umeleckých vysokých škôl. Adresátom sú však aj mladí profesionáli, ktorí majú záujem rozšíriť svoje umenie o skúsenosti popredných svetových operetných interpretov. 

Kedy sa budú kurzy konať? V septembri tohto roku, konkrétne: 10.9. podvečer bude slávnostné otvorenie kurzov a vzájomné zoznámenie sa lektrorov s poslucháčmi; od 11.9. do 13.9. prebieha od rána do večera vyučovací proces; 14.9. bude skúška (-y) na záverečný koncert a 15.9. generálka a záverečný koncert kurzov, na ktorom budú účinkovať frekventanti spolu so svojimi lektormi, ktorý sa uskutoční v priestoroch Mestského divadla P.O.Hviezdoslava spolu s Metropolitným orchestrom Bratislava.

Kde sa budú kurzy konať? V priestoroch Konzervatória a Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave.

Aká forma účasti na kurzoch je možná? Kurzov sa môžete zúčastniť aktívne s konkrétnym naštudovaným repertoárom, ktorý chcete pod vedením lektorov zdokonaliť alebo pasívne, ako poslucháči v učebniach (bez možnosti zapojenia sa do vyučovacieho procesu).

Koľko stojí účasť na kurzoch? Registračný poplatok pre aktívnych účastníkov 100 EUR - pre študentov ZDARMA!

Aký repertoár sa bude na kurzoch študovať? Samozrejme operetný. Odporúčame záujemcom, aby si pripravili okrem sólových piesní (árií) aj duety, resp. iné ansámblové skladby.

Kto mi poskytne prípadné ďalšie informácie? Priebežne budeme aktualitovať našu stránku a pridávať ďalšie aktuality. Tiež sledujte náš facebook, prípadne sa obráťte mailom alebo telefonicky na: cisarova@mob.sk - 0904 173 603.

Uzávierka prihlášok: 15.6.2019

Poznámka: Mimobratislavským záujemcom neposkytujeme ubytovanie. 

Prihláška na kurzy