Orchester

Predstavujeme Vám hudobné teleso, ktoré má za cieľ zapísať sa do dejín súčasnej interpretácie klasickej operety. Metropolitný orchester Bratislava sa sústreďuje najmä na hudbu vychádzajúcu z viedenských valčíkov rodiny Straussovcov, cez klasické operety až po súčasné diela. Významnú súčasť repertoáru tvoria skladby slovenských autorov. Zámerom orchestra je inšpirovať súčasných skladateľov k napísaniu nových diel. 

Miestom vzniku orchestra je Bratislava – hlavné mesto Slovenskej republiky. Okrem toho, že je Bratislava metropolou Slovenska, je aj jednou z hlavných metropol operety a žánrov s ňou súvisiacich – dejinnou súčasťou trojuholníka Viedeň – Budapešť – Bratislava. V tomto regióne vznikali mimoriadne diela autorov ako Strauss, Kálmán, Lehár alebo Dusík. Metropolitný orchester Bratislava je jediným stálym telesom na Slovensku, ktoré sa venuje tomuto žánru. Má 23 profesionálnych hudobníkov, ktorí sú členmi najvýznamnejších slovenských hudobných telies ako Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a orchester Slovenského národného divadla. Predsavzali si operetu „obliecť“ do nového šatu a tak ju prezentovať na vysokej úrovni po celom svete. Vychádzajú z presvedčenia, že skutočná kvalita môže byť založená len na tradícii, talente a poctivej práci. 

Členovia orchestra strednej generácie, ktorí prvotriednu operetu v Bratislave pamätajú a s nostalgiou si pripomínajú jej účinkovanie, myslia aj na výchovu mladých interpretov. Metropolitný orchester Bratislava účinkuje pod vedením svojho umeleckého vedúceho Petra Uličného alebo v prípade záujmu organizátora aj pod vedením popredných dirigentov.

Metropolitný orchester Bratislava úzko spolupracuje s Bratislavským kultúrnym spolkom. Tento spolok vznikol v roku 2010 a združuje niekoľko nadšencov, ktorí majú záujem o zachovanie hudobných tradícií regiónu Bratislavy. Aktivity orchestra podporujú napríklad aj oživením tradície Bratislavských novoročných koncertov, ktoré organizujú. Tieto sú zároveň vysielané v rozhlase a v televízii. Takto prináša Metropolitný orchester Bratislava a Bratislavský kultúrny spolok potešenie z hudby nielen návštevníkom koncertov, ale i širokej poslucháčskej a diváckej verejnosti.