Podujatia s baletom

Baletná hudba je neoddeliteľnou súčasťou operiet. Mnoho z nej poznajú poslucháči ako samostatné skladby (valčíky, polky, mazurky, a pod.). Ponúkame podujatia, ktoré sú zamerané najmä na túto hudbu – samozrejme aj s baletnou zložkou. Pri nej spolupracujeme s Tanečným konzervatóriom Evy Jaczovej v Bratislave, ktoré je liahňou najväčších baletných talentov.

Repertoár
Baletná hudba z operiet, ale i samostatné tance každého druhu – od klasických, cez latinsko-americké, až po moderné.