MLADÁ OPERETA

Marcový koncert Metropolitného orchestra Bratislava pod názvom Mladá opereta sa uskutoční na Jozefa, teda 19. marca o 17,00. hod. v DK Zrkadlový háj - Petržalka.

Ako sólisti sa predstaví Tatiana Hajzušová a René Antonius Schleifer. Umelecký vedúci a dirigent: Dušan Štefánek a dramaturg koncertu Pavel Baran.
Na programe budú svieže melódie Johanna Straussa, Emmericha Kálmána, Gejzu Dusíka, Júliusa Fučíka, Johana Philipa Sousu a i.
---------------------
 
Tatiana Hajzušová pochádza zo Sabinova, je absolventkou spevu Bratislavského konzervatória kde študovala aj hru na klavíri a absolventkou VŠMU v Bratislave. Už v tomto mladom veku má za sebou významné účinkovania na domácich i zahraničných scénach– Bratislava, Košice, Ľvov, Krasnojarsk. Získala niekoľko významných ocenení na renomovaných medzinárodných speváckych súťažiach doma i v zahraničí, ktoré viedli k ponukám na účinkovanie napr. v Maďarsku či Rakúsku.
René Antonius Schleifer je mladý sólový spevák, divadelný aj filmový herec i conferencier. Je absolventom operného spevu na Konzervatóriu v Bratislave, V súčasnosti sa venuje štúdiam operety. Má za sebou aj niekoľko hereckých postáv, televíznych či filmových. Často koncertuje ako sólista doma i v zahraničí (Monako, Varšava, Česká
republika,…). Rád sa venuje aj tvorbe filmovej hudby a celkovo umeniu ako takému, kde sa snaží presadiť názor, resp. ukázať ako má umenie vyzerať, a byť tak vzorom pre ďalšie a ďalšie generácie nie len v umení, ale i v živote.
---------------------
 
Pozývame všetkých milovníkov nehynúcich melódií zábavnej hudby z konca devätnásteho a prvej polovice minulého storočia.

Program:
John Philip Sousa - Unter dem Sternenbanner (Pod hviezdami a pruhmi)
Hans Zander - An Fernen Ufern (Na vzdialených brehoch)
Rudolf Friml - Indiánska pieseň lásky
Johann Strauß - Demolirer (Búranie)
Johann Strauß - Das Schreiben und das lezen (Písanie a čítanie)
Julius Fučík - Winterstürme (Zimné búrky)
Gejza Dusík - Možno tu možno tam
PRESTÁVKA
Josef Rixner - Spanische Marsch (Španielsky pochod)
Gejza Dusík - Úvahy Opilca (Pieseň o víne)
Johann Strauß - Par force (Silou)
Emmerich Kálmán - Wir Ladies aus Amerika (My dámy z Ameriky)
Johann Strauß - Ritier Pásmán
Emmerich Kálmán - Das ist die Liebe (To je láska)
Zmena programu vyhradená.

Cena: 17 € / 14 € (seniori, študenti, ZŤP), 5 € (deti)
Vstupenky si môžete zakúpiť v sieti Ticketportal alebo v DK Zrkadlový háj.
Ako sa k nám dostanete: autobusy č.68, 83, 95 a 96.
Pre viac informácií nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: cisarova@mob.sk alebo telefonicky na čísle: 0904-173-603
Partneri projektu: Bratislavský kultúrny spolok, Kultúrne zariadenia Petržalky, Mestská časť Bratislava - Petržalka, FB Consulting