Program koncertu 1.1.2020

Rok 2020 otvára Bratislavský novoročný koncert. Táto milá tradícia, ktorú založil Bratislavský kultúrny spolok zároveň počíta už svoj jedenásty ročník. Za to obdobie sa na pódiu Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave vystriedalo mnoho skvelých umelcov z celého sveta. V tomto roku privítame zo zahraničia mladú nemeckú sopranistku Ingu Lisu Lehr a amerického barytonistu Stevena LaBrie. Slovensko zastupujú tenorista Titusz Tóbisz, hobojista Michal Šintál a slovenský husľový zázrak Teo Gertler. Metropolitný orchester Bratislava spolu s Metropolitným zborom Bratislava bude spolu s menovanými sólistami účinkovať pod vedením skvelého českého dirigenta Leoša Svárovského. 

Radi by sme Vás na koncert pozvali, ale z kapacitných dôvodov je organizovaný výlučne pre pozvaných hostí. Hodinový zostrih z neho si však môžete pozrieť vo vysielaní RTVS dňa 5.1.2019 o 12:45 na Dvojke.