Program koncertu 1.10.2018

Seniorfest - otvárací koncert

Zahájenie XI. ročníka festivalu v rámci Mesiaca úcty k starším, na ktorom popri MOB vystúpia aj sólisti Viktória Ballánová a Pavol Oravec. Orchester vedie a o husľové sóla sa postará umelecký vedúci MOB Peter Uličný. Spoločne prinesú zmes krásnych operetných melódií. Koncert sa koná v pondelok 1.10.2018 o 16:00 v Dome kultúry Zrkadlový háj.

Program:

 • Robert Stolz: Lehárov pochod
 • Emil Waldteufel: Espaňa – valčík
 • Franz Lehár: Pieseň Ilony – pieseň z operety Cigánska láska
 • Jules Massenet: Meditácia z opery Thais
 • Franz Lehár: Vám svoje srdce dám – pieseň z operety Zem úsmevov
 • Albert W. Ketelbey: Na perskom trhu
 • Eberhard Schmidt-Schultz: Violinetta
 • Franz Lehár: Cítim náhle – duet z operety Veselá vdova
 • Josef Strauss: V letku – rýchla polka
 • Johann Strauss: Môj pán markíz – pieseň z operety Netopier
 • Carlos Gardel: Por Una Cabeza – tango
 • Emmerich Kálmán: Hej, Cigán – pieseň z operety Grófka Marica
 • Dmitrij Šostakovič: Valčík č. 2
 • Joe Rixner: Chuligánska polka
 • Bernstein-Bázlik: West Side Story
 • Emmerich Kálmán: Poďme spolu do Varaždína – duet z operety Grófka Marica