Program koncertu 10.6.2018

Lehár, Kéler, Dusík - operetní velikáni narodení na Slovensku

Na záver sezóny si pripomenieme velikánov, ktorí sa na Slovensku narodili a preslávili svoj rodný kraj po celom svete. Ich najkrajšie melódie prinesú sólisti Eva Šeniglová a Peter Šubert. S dirigentskou podporou Pavla Tužinského.

Program dodatočne.