Program koncertu 14.2.2018

Staromestský koncert pre Staromešťanov

V posledný deň tohoročných fašiangov vystúpi kvinteto Metropolitného orchestra Bratislava so sólistkou Mariannou Gelenekyovou na koncerte, ktorý je venovaný tancu a fašiangovej zábave. Koncert sa uskutoční v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v stredu 14.2.2018 o 17:00.