Program koncertu 15.3.2020

Privítanie jari – mladá opereta

Sólisti: poslucháči umeleckých škôl – najlepší účastníci kurzov 2019 + TKEJ
Dirigent: Dušan Štefánek