Program koncertu 15.4.2012

 1. Franz von Suppé - Básnik a sedliak – predohra
 2. Johann Strauss - Tritsch-Tratsch polka
 3. Franz Lehár - Pieseň a čardáš (Lied und Csardas) z operety Cigánska láska
 4. Gejza Dusík - Dedinka v údolí, Len bez ženy
 5. Franz Lehár - Vám svoje srdce dám (Dein ist mein ganzes Herz) z operety Zem úsmevov
 6. Johann Strauss - Annen polka
 7. Franz Lehár - Cítim náhle (Lippen schweigen) z operety Veselá vdova
 8. Franz Lehár - Zlato a striebro – valčík
 9. Július Fučík - Florentínsky pochod
 10. Emil Waldteufel - Korčuliari – valčík
 11. Franz Lehár - Pieseň Giuditty (Meine Lippen, sie küssen so heiss) z operety Giuditta
 12. Emerich Kálmán - Hraj cigáň (Komm zigan) z operety Grófka Marica
 13. Johann Strauss - Ľahká krv (Leichtes Blut) – polka
 14. Gejza Dusík - Zmes melódií