Program koncertu 16.6.2013

Americký večer – pod vplyvom operety

Na jún pripravil Metropolitný orchester Bratislava skutočnú lahôdku. Je všeobecne známe, že pokračovateľom operety v Amerike sa stal muzikál. V ňom sa od začiatku prejavovali vplyvy džezu. A to je spojenie, ktoré prináša júnový koncert. A práve toto spojenie prináša júnový koncert, na ktorom okrem nádherných muzikálových piesní a typických amerických pochodov odznie aj skladba popredného súčasného slovenského skladateľa Egona Kráka “Jazzphony Concerto”. Sólisti budú tentokrát zo Slovenska: Michal Bugala, Klaudius Kováč, Róbert Ragan, Erik Rothenstein, Peter Solárik a z Ameriky: Adam Gaines a Steve Johnson. Dirigentskej taktovky sa ujme Dušan Štefánek. Koncert, ktorý je už aj v rámci Kultúrneho leta, sa koná v spolupráci s Veľvyslanectvom USA.

  1. John Philip Sousa – El Capitan – pochod
  2. Oskar Straus – Svadba v Hollywoode
  3. Frederick Loewe – My fair lady – zmes melódií z rovnomenného muzikálu
  4. Peter de Rose, Bert Shefter – The lamp is low pre jazzový súbor a orchester
  5. John Philip Sousa – Washington Post – pochod
  6. John Philip Sousa – Zvon slobody – pochod
  7. Leonard Bernstein – West Side Story – zmes melódií z rovnomenného muzikálu
  8. John Kander – Money-money z muzikálu Kabaret
  9. Egon Krák – Jazzphony concerto pre jazzový súbor a orchester
  10. John Philip Sousa – Pod hviezdnatou zástavou – pochod