Program koncertu 16.9.2012

Koncert je otvorením koncertnej sezóny 2012/2013. Bude venovaný rakúskej operete a predstavia sa na ňom špičkoví rakúski interpreti: sopranistka Tatjana Schullern, tenorista Franz Leitner a dirigent Gabriel Patócs.

 1. Johann Strauss - Netopier (predohra)
 2. Johann Strauss - Na prázdninách – rýchla polka
 3. Franz Lehár - Bálové Sirény – valčík z operety Veselá vdova
 4. Robert Stolz - Hraj na svojich husliach pieseň o žiali a radosti z operety Hodvábna Venuša
 5. Franz Lehár - Valse Espagnole z operety Frasquita
 6. Emerich Kálmán - Dve rozprávkové oči z operety Cirkusová princezná
 7. Adolf Vančura - Galop z Freudenau
 8. Johann Strauss - Kto nám verí duet z operety Cigánsky barón
 9. Johann Strauss - Vstupný pochod z operety Cigánsky barón
 10. Johann Strauss - Viedenská krv – valčík z operety Viedenská krv
 11. Franz Lehár - Láska, ty nebo na zemi z operety Paganini
 12. Johann Strauss - Nech sa páči (polka z operety Cagliostro vo Viedni)
 13. Robert Stolz - Či blond, či hnedá, mne sa páči každá žena
 14. Emerich Kálmán - Dedinské deti (valčík z operety Cigánsky primáš)
 15. Franz Lehár - Nikto Ťa nemiluje tak, ako ja (duet z operety Paganini)