Program koncertu 16.9.2018

Slávnostný koncert účastníkov a pedagógov majstrovských kurzov.

Otvárací koncert už 7. operetnej abonentnej sezóny sa nesie v znamení nultého ročníka Majstrovských operetných kurzov. Ich účastníci a profesori prednesú to najlepšie, čo opereta v histórii priniesla.

Popri profesoroch (Lukács Anita, Teremi Trixi a Hábel Ferenc) sa predstavia ich poslucháči Viktória Ballánová, Renáta Bicanková, Eva Dovcová, Veronika Huttová, Orsolya Janszová, Katarína Strapko Porubanová, Jakuba Šeniglová, Peter Wurczer a žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej. Diriguje Dušan Štefánek.

Koncert sa uskutočňuje v spolupráci so Štátnym konzervatóriom a TKEJ v Bratislave, Balassiho inštitútom a Bratislavským kultúrnym spolkom. Vďaka za finančnú podporu patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju а ARS BRATISLAVENSIS.

Program:

 1. Johann Strauss: Cigánsky barón – predohra
 2. Robert Stolz: Hraj na svojich husliach – pieseň z operety Venuša v hodvábe (Veronika Huttová)
 3. Franz Lehár: Pieseň Vilje z operety Veselá vdova (Renáta Bicanková)
 4. Emmerich Kálmán: Daj pozor, dievčatko – pieseň z operety Cirkusová princezná (Peter Wurczer)
 5. Josef Strauss: V letku – rýchla polka
 6. Franz Lehár: Moje pery bozkávajú tak horúco – pieseň Giuditty z rovnomennej operety (Orsolya Janszová)
 7. Johann Strauss: Orlowského kuplet z operety Netopier (Katarína Strapko Porubanová)
 8. Emmerich Kálmán: Pretancujeme sa do nebeského kráľovstva – duet z operety Cigánsky primáš (Orsolya Janszová a Peter Wurczer)
 9. Leonard Bernstein: West side story (poslucháči TKEJ)
 10. Emmerich Kálmán: Heya,Heya... – vstupná pieseň Sylvie z operety Čardášová princezná (Eva Dovcová)
 11. Franz Lehár: Pieseň Ilony z operety Cigánska láska (Viktória Ballánová)
 12. Emmerich Kálmán: Som dievča z pusty – pieseň z operety Grófka Marica (Jakuba Šeniglová)
 13. Johann Strauss: Ľahká krv – rýchla polka
 14. Paul Abrahám: Vojenská parta z operety Viktória a jej husár (Teremi Trixi)
 15. Emmerich Kálmán: Vstupná pieseň Marice z operety Grófka Marica (Lukács Anita)