Program koncertu 17.11.2019

Novembrový koncert bude začiatkom osláv 150. výročia narodenia najväčšieho svetového operetného skladateľa Franza Lehára, ktorý sa narodil 30.4.1870 v slovenskej časti Komárna a môžeme ho teda považovať aj za slovenského autora. Veselá, hravá a vtipná opereta sa odohráva v prostredí romantického Paríža. K uvedeniu prizval MOB slovenské divadelné združenie Teatro Colorato. Tentokrát pôjde o uvedenie kompletnej operety – aj s dialógmi, ktoré sú z dielne Petra Petišku a Tomáša Janovica. Tí ich na podklade pôvodných nemeckých textov libreta napísali pre súčasného diváka. Režijné naštudovanie má umelecký vedúci Teatro Colorato Peter Weinciller, režisér žiadaný vo viacerých slovenských divadlách. Ako sólisti v hlavných roliach sa predstavia Eva Dovcová, Marianna Gelenekyová, Pavol Oravec, Tomáš Dedič, a ďalší (spolu vystupuje 7 postáv). Choreografiu má na starosti Martin Goga a kostýmy Barbara Jurkovic. Dirigentom predstavenia bude Daniel Simandl, ktorý operetu aj hudobne naštudoval. Za podporu koncertu ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju, Bratislavskému kultúrnemu spolku a FB Consulting.