Program koncertu 17.5.2020

Máj, lásky čas

Sólisti: Viktória Ballánová, Pavol Oravec
Dirigent: Rastislav Štúr