Program koncertu 21.10.2012

Česká opereta – od Smetanu po súčasnosť

Sólisti: Alena Miro (CZ), Otokar Klein (SK)

Dirigent: Leoš Svárovský (CZ) 

V októbri predstaví Metropolitný orchester Bratislava prierez českou operetou od čias Bedřicha Smetanu po súčasnosť. Svetoznámi sólisti a dirigent prinesú zmes najkrajších melódií z diel B. Smetanu, R. Piskáčka, R. Frimla, J. Fučíka a O. Nedbala.Koncert je venovaný Mesiacu úcty k starším a výročiu vzniku 1. ČSR.

 1. Skočná
 2. Ária Vaška – Má matička povídala
 3. Recitatív a duet Mařenky a Vaška
 4. Polka
 5. Ária Mařenky – Ten lásky sen
 6. Ária Jeníka – Jak možná věřit
 7. Duet – Věrné milování
 8. Július Fučík - Uncle Dady – pochod
 9. Rudolf Friml - Pieseň Rosemary z operety Kráľ tulákov
 10. Oskar Nedbal - Poľská krv – zmes z operety
 11. Rudolf Piskáček - Pieseň z operety Perly panny Serafínky
 12. Rudolf Friml - Indiánska pieseň lásky z operety Rosemary