Program koncertu 28.4.2019

Opereta, matka muzikálu

Muzikál je žáner bytostne spätý s operetou. Vyvinul sa z nej a často sú rozdiely nepostrehnuteľné. Aprílový koncert je venovaný práve tomuto porovnaniu žánrov. Privítame na ňom sólistov na slovo vzatých. Bude to v prvom rade Lívia Ághová, zo Slovenska pochádzajúca speváčka svetového mena, ktorá už roky prednáša na muzikálovom konzervatóriu v Prahe a jej bývalý žiak, finalista českej SuperStar - muzikálový spevák Tomáš Savka (CZ). Za dirigentským pultom privítame Adriana Kokoša.

Program:

Franz Lehár: Ženský pochod

Johann Strauss: Kráľovnina čipková šatôčka – predohra

Franz Lehár: Moje pery bozkávajú tak horúco – pieseň Giuditty  z rovnomennej operety

Johann Strauss: Čiperná polka

Robert Stolz: Hraj na svojich husliach – pieseň z operety Venuša v hodvábe

Jerry Bock: Anatevka (Fidlikant na streche) – zmes melódií

John Philip Sousa: Washingtonská pošta – pochod

Frederick Loewe: Po tanci túžim len – pieseň z muzikálu My Fair Lady

John Kander: New York, New York- pieseň z rovnomenného filmu

Andrew Lloyd Weber: All I ask of you – duet z muzikálu Fantóm opery

Leonard Bernstein/Igor Bázlik: West Side Story – zmes melódií

Cole Porter: So in Love – pieseň z muzikálu Kiss me Kate

Kurt Weill/Smolík Ján: Mackie Messer – pieseň z muzikálu Trojgrošová opera

Jerry Herman: Hello, Dolly – duet z rovnomenného muzikálu