Program koncertu 5.7.2013

Príspevok MOB k oslavám Cyrila a Metoda

Tohoročné výročie príchodu vierozvestcov si uctí aj Metropolitný orchester Bratislava. Prináša premiéru slovenského skladateľa Pavla Kršku: Cyril a Metod – opera-oratórium. Ako sólisti sa predstavia: Jozef Kundlák, František Balún, Ján Galla, Ján Babjak, Daniel Čapkovič, a i. Koncert bude v Dóme sv. Martina v Bratislave, 5.7.2013 pod taktovkou Pavla Tužinského.