Sláčikové a klavírne kvarteto

Komorná hudba tvorí v živote MOB samostatnú zložku. Je ideálna pri príležitostiach, ktoré si vyžadujú kvalitnú hudbu, ale sú rozsahom, resp. počtom prítomných, neveľké. Takáto hudba ideálne podfarbí každú recepciu, obchodné rokovanie, pracovný obed (či večeru), vernisáž, firemnú alebo rodinnú oslavu.

Repertoár
Repertoár našich komorných telies, najmä sláčikového (1. a 2. husle, viola a violončelo) a klavírneho (1. a 2. husle, klavír a violončelo) kvarteta pozostáva nielen z klasických skladieb pre tieto zoskupenia. Ťažisko je v hudbe vychádzajúcej z operety a viedenského valčíku. Pri sláčikovom kvartete je to aj obrovský repertoár evergreenov a filmovej hudby. Vychádzame v ústrety aj rôznym národom, ktorým môžeme ponúknuť ich národnú hudbu (rakúsku, nemeckú, maďarskú, ruskú, francúzsku, americkú, atď.)