Gaines Adam

Adam Gaines je profesor trúbky a džezu na Univerzite vo Wisconsine – Green Bay. Okrem vyučovania trúbky vedie skupiny Jazz Ensemble II a the New Music Ensemble, učí históriu džezu a techniky plechových dychových nástrojov. Pochádza z Kentucky a vystupoval ako sólista na rôznych miestach Kentucky, Indiany, Pennsylvanie, Wisconsinu, ako aj v Montreux a na North Sea Jazz Festivale v Európe. Venuje sa aj kompozícii a aranžovaniu hudby. Príkladom jeho práce je jeho dielo “Fanfare and Images” (Fanfáry a Obrazy), ktoré si môžete vypočuť na CD Passages on the Centaur label  od jeho bývalého učiteľa Dr. Michael Tunnell. Dr. Gaines získal titul na Univerzite Lousville (Bachelor of Music, 1999) a na Ball State University (Master of Music, 2001 a Doctor of Arts, 2005). Bol členom fakúlt rôznych College a Univerzít - Community College of Philadelphia, Montgomery County Community College, Lincoln University of Pennsylvania a Indiana Wesleyan University a učil aj v hudobných letných táboroch Green Bay Summer Music Camps a Milestones Jazz Camp v Pennsylvánii.