Jarjabek Dušan

Absolvoval operný a koncertný spev na VŠMU v Bratislave. V štúdiách pokračoval na postgraduálnom kurze v v Teatro dell Parco, Palermo. Po jeho ukončení pôsobil ako sólista najlepšieho operetného divadla na Slovensku – bratislavskej Novej scény. Od roku 1991 bol stálym hosťom a neskôr sólistom SND a Komornej opery Slovenskej filharmónie. V rokoch 1995-1996 bol riaditeľom Novej scény.

Pedagogicky pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Spolupracuje so Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou. absolvoval koncertné vystúpenia v Rakúsku, Nemecku, Česku, Taliansku, Austrálii, Kanade a Rusku