Šimo Dušan

Pochádza z Banskej Bystrice. Tu aj na Univerzite Mateja Bela absolvoval štúdium Hudobnej a estetickej výchovy. Už od roku 1994 navštevoval v rámci štúdia na Fakulte hudobnej výchovy hodiny spevu u Jána Zemka. Od roku 2004 sa jeho hlasovej výchove venuje prof. Vlasta Hudecová. V roku 2001 sa stal členom interného zboru Štátnej opery a od roku 2004 jej sólistom. Spolupracuje s Operou SND v Bratislave, Štátnym divadlom Košice, venuje sa aj koncertnej činnosti. So súborom Štátnej opery sa zúčastňuje koncertných turné v Japonsku.
Napriek mladému veku zahŕňa jeho repertoár široký záber operných i operetných postáv.